Direct contact? Bel: 088 - 099 44 00

HomeRSign SupportTemplates en RulesTemplates en rules beheren

Templates en rules beheren

Bij de tab Templates vind je een compleet overzicht van de beschikbare templates en rules. Je kunt hier een selectie maken:

  • Alle templates
  • Persoonlijke Templates en Rules
  • Templates voor persoonlijke berichten
  • Gedeelde Templates en Rules
  • Templates voor gedeelde berichten

Persoonlijke Templates en Rules

Hier vind je de door jou zelf gemaakte of toegevoegde templates en rules. Deze persoonlijke templates en rules kun je gebruiken bij het maken van een nieuwe RSign opdracht.

Templates voor persoonlijke berichten

Hier vind je de door jou zelf gemaakte of toegevoegde berichttemplates. Deze persoonlijke berichttemplates kun je gebruiken bij het maken van een nieuwe RSign opdracht.

Gedeelde Templates en Rules

Hier vind je templates en rules die door anderen in de organisatie gemaakt en gedeeld zijn. Voordat je zo’n gedeeld template kunt gebruiken moet je deze eerst toevoegen aan jouw persoonlijke lijst. Klik hiervoor op Toevoegen op de regel van het gewenste template of rule).

Templates voor gedeelde berichten

Hier vind je berichttemplates die door anderen in de organisatie gemaakt en gedeeld zijn. Voordat je zo’n gedeeld berichttemplate kunt gebruiken moet je deze eerst toevoegen aan jouw persoonlijke lijst. Klik hiervoor op Toevoegen op de regel van het gewenste berichttemplate.

Detail gegevens

Door te klikken op het  symbool voor een template of rule zie je meer informatie betreffende het template.

Templates en rules aanpassen

Je kunt een eerder door jou gemaakt template of rule bewerken door te klikken op Bewerken. Indien toegestaan kun je ook “uw kopie” van een gedeeld template of rule bewerken.

Templates en rules delen

Je kunt de door jou gemaakte of aangepaste templates en rules beschikbaar maken voor andere RSign gebruikers in de organisatie door het template of de rule te Delen. Het gedeelde template verschijnt bij de andere RSign gebruikers in de lijst met Gedeelde Templates en Rules.

Het delen van een template of rule kan opgeheven worden door te kiezen voor Niet meer delen. Jouw collega’s kunnen het template dan niet meer toevoegen aan hun persoonlijke set.

 Het niet meer delen van een eerder gedeeld template of template heeft geen invloed op de kopieën die door collega’s zijn toegevoegd aan hun persoonlijke set.

Templates en rules verwijderen

Via de actie Verwijderen kun je templates en rules uit jou persoonlijke lijst verwijderen, ook als het een gedeeld template of rule betreft.

 Het verwijderen van een eerder gedeeld template of template heeft geen invloed op de kopieën die door collega’s zijn toegevoegd aan hun persoonlijke set.