Direct contact? Bel: 088 - 099 44 00

HomeRMail SupportVerzend- en ontvangstbevestigingOntvangstbevestiging in detail

De ontvangstbevestiging maakt aangetekende e-mail mogelijk!

RMail levert een ontvangstbevestiging e-mail als bewijs van aflevering, inhoud, tijd en conformiteit van de afzender voor berichten die via het RMail systeem zijn verstuurd. 

De ontvangstbevestiging is een zelf-authentiserend, verifieerbaar record en wordt na ongeveer twee uur of minder teruggestuurd naar de afzender. Dankzij de gegevens die in het ontvangstbewijs en de bijlagen zijn opgenomen, kan de ontvangstbevestiging op verzoek worden geverifieerd, voor gebruik in geval van een geschil over de e-mail waarover de ontvangstbevestiging gaat.

De ontvangstbevestiging wordt per e-mail verzonden wanneer het kleiner is dan 10MB. Wanneer het ontvangstbewijs groter is dan 10MB, wordt RMail's LargeMail service gebruikt voor het versturen van de ontvangstbevestiging.
 Vergeet niet om in dat geval de ontvangstbevestiging te downloaden.

Hiernaast zie je een stukje van een RMail ontvangstbevestiging. Zoals eerder gemeld is de ontvangstbevestiging, het afleverbewijs van RMail en de basis voor het verkrijgen van een document wat gebruikt kan worden in geval van een dispuut over het betreffende bericht.

Een ontvangstbevestiging bevat de volgende delen:

 • Berichtkop en bijlagen
 • Overzicht van de afleverstatus
 • Gegevens over het bericht
 • Bericht eigenschappen
 • Aflever Audit Trail 
 • Disclaimer

Open een van de secties voor een beschrijving van het betreffende deel.

Bericht kop en bijlagen

Details:

 1. Verzonden door receipt@r1.rpost.nl met vriendelijke naam: Ontvangst
 2. Onderwerp: Ontvangst: <Oorspronkelijk onderwerp e-mail>
 3. Aan: Adres afzender

Bijlagen

 • DeliveryReceipt.xml:
  Dit bestand bevat de informatie in de e-mail met het geregistreerde ontvangstbewijs in XML-formaat.
 • HtmlReceipt.htm:
  Met dit bestand kan de afzender de e-mail met het geregistreerde ontvangstbewijs in een webbrowser bekijken.  Dit bestand bevat tevens een kopie van het ontvangstbewijs, alle verzendgegevens en de inhoud van het bericht in een voor authentificatie geschikt, cryptografisch verzegeld gegevensformaat.  Deze bijlage is nodig om het ontvangstbewijs te verifiëren.

Authenticatieadres ontvangstbewijs:

Om een e-mail met geregistreerd ontvangstbewijs te authenticeren, moet het ontvangstbewijs, samen met de bijlage HtmlReceipt.htm, per e-mail worden doorgestuurd naar verify@r1.rpost.net

Door "click here" te kiezen kunt u een ontvangstbevesting ter verificatie uploaden. Deze optie is vooral bedoeld voor het aanbieden van grote (gedownloade) ontvangstbevestigingen).

Afleverstatus

Bevat een samenvatting van de afleverstatus. Per ontvanger is er één regel in deze sectie, ook voor CC en BCC ontvangers.

Adres Kolom 

Deze kolom bevat alle adressen waarnaar het RMail bericht is verzonden, inclusief de Bcc ontvangers.

Status Kolom

RMail gebruikt algoritmes om de SMTP en aanvullende transmissie gegevens te vertalen voor een duidelijke indicatie van de status van het bericht.  De afleverstatus is uniek voor elke ontvanger met een van de vier beschikbare statussen:

 • Afgeleverd en Geopend:  Dit is het hoogste niveau van aflevering.
  Deze status betekent dat de e-mail is geopend tussen het tijdstip waarop de e-mail bij de ontvanger is afgeleverd en het tijdstip waarop de e-mail met de ontvangstbevestiging is afgegeven. Als een e-mail wordt geopend nadat de ontvangstbevestiging is afgegeven en binnen 30 dagen nadat de e-mail is verzonden, kan de afzender een E-mail Geopend Bevestiging ontvangen.  
 • Afgeleverd in mailbox:  Dit is het op één na hoogste afleveringsniveau.
  Deze status betekent dat de e-mail is ontvangen door het mailsysteem van de ontvanger en is geplaatst in de mailbox van de ontvanger.
   Dit is het hoogste afleveringsniveau op het moment dat de ontvangstbevestiging werd afgegeven. Deze status betekent niet dat de e-mail niet werd geopend.
 • Afgeleverd/vertraagd op mailserver:  Deze status betekent dat het bericht is afgeleverd, en geaccepteerd, door de server die door de ontvanger is aangewezen voor het ontvangen van e-mail.  Dit is de basis voor de aflevering van een e-mailbericht.  
   Dit is het hoogste afleveringsniveau op het moment dat de ontvangstbevestiging werd afgegeven en betekent niet dat de e-mail niet werd geopend.
 • Afleveringsfout:  Dit is de enige niet-afleverstatus. De e-mail kon niet worden afgeleverd bij de ontvanger.  Mogelijke redenen voor deze status zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende:
  • De mailbox van de ontvanger is vol
  • De e-mail werd verzonden naar een slecht adres
  • De e-mail was te groot voor de door de ontvanger ingestelde maximumgrootte
  • Het e-mailsysteem van de ontvanger ligt plat op het moment van ontvangst

Details kolom

Deze kolom bevat de belangrijkste kenmerken van de informatie verzameld tijdens de aflevering. 

Wanneer de status "Afgeleverd" of "Geopend" is, zijn de methoden voor het detecteren van het openen een of beide van de volgende:

 • MUA: RMail heeft gedetecteer dat het bericht geopend is op basis van de terugkoppeling door de Mail User Agent van de ontvanger (bijvoorbeeld Outlook).
 • HTTP: de RMail web call-out (US Patents 9,432,313; 8,161,104, o.a) werd gebruikt om te detecteren dat de e-mail werd geopend

Kolom Afgeleverd (UTC):

Dit is het tijdstip - in UTC-tijd - waarop de e-mail door het mailsysteem van de ontvanger in de als afgeleverd werd geaccepteerd. UTC (Coordinated Universal Time) is een wereldweide standaard tijd (zie wikipedia).

Kolom Afgeleverd (lokaal):

Dit is het tijdstip - in lokale tijd - waarop de e-mail als afgeleverd is geaccepteerd door het mailsysteem van de ontvanger.

 De verschuiving is in +/- het uur verschuiving van UTC en houdt rekening met zomertijd indien waargenomen.  Als de UTC-tijd en de lokale tijd identiek zijn, kan het zijn dat de verzendende server niet is ingesteld op offset voor de lokale tijd.  Als dit het geval is, kan de offset voor de verzender (of klantaccount) worden gewijzigd om de ware lokale tijd weer te geven.

Geopend (lokaal) Kolom:

Dit is het tijdstip waarop werd gedetecteerd dat de e-mail werd geopend in de lokale tijdzone van de afzender.

  Niet alle e-mails worden gedetecteerd als geopend, zelfs als de ontvanger de e-mail opent.

Bericht - informatie over afzender en geadresseerde(n)

Hier zit u de afzender en geadresseerden

Het netwerk ID is een unieke identificatie voor dit bericht toegekend door de verzendende server.

Bericht eigenschappen

Bericht ID:

Dit is een uniek nummer dat root RMail wordt toegekend en gebruikt om dit specifieke bericht te identificeren.  Er zijn geen twee bericht-ID's die hetzelfde zijn.

Berichtgrootte:

Dit is de totale grootte van de e-mail body en alle bijlagen in bytes.

Gebruikte functies

De RMail functies die gebruikt zijn voor een specifiek bericht worden getoond met iconen.  Een volledige lijst van gebruikte functies kan hier worden bekeken: https://www.rmail.com/support/featuresused/

 De pictogrammen worden ook weergegeven in de Details kolom van de Afleverstatus sectie van het ontvangstbewijs voor alle RMail verzonden berichten, behalve wanneer deze zijn verzonden als normaal aangetekend e-mail bericht.

Bestandsgrootte (bytes)

Dit toont de grootte van elke bijlage in bytes

Bestandsnaam

Dit geeft een lijst weer van alle bijlagen met bestandstype-extensies

Aflever Audit Trail

De Audit Trail is een registratie van de internettransactie voor elke ontvanger. Opgenomen in deze sectie zijn de SMTP-dialoog tussen RMail en de server van de geadresseerde, alsmede andere transmissie gegevens.

Gezamelijk vormen deze een feitelijke verslag van het verzenden en afleveren van het bericht naar elke ontvanger. Deze informatie wordt in zijn originele vorm vastgelegd en door RMail vertaald naar de informatie die te zien is in de afleverstatus sectie van het ontvangstbewijs.

 

Disclaimer

Onderaan elke ontvangstbevestiging staat de volgende disclaimer:

De essentiele zin in deze disclaimer is: Bewaar deze-mail met alle bijlagen in uw administratie. De ontvangstbevestiging is de enige bron voor het verkrijgen van een geverifeerde verklaring van RPost.