Direct contact? Bel: 088 - 099 44 00

HomeRSign SupportWat is RSign

Wat is RSign

RSign is een web-based service die het gemakkelijk maakt om documenten elektronisch te ondertekenen vanaf bijna elke computer of mobiel apparaat met internetverbinding.

Het voorbereiden van jouw document is eenvoudig. Kies voor document verzenden, selecteer het document, stel eventueel een aantal criteria in, vul naam en e-mailadres van de ontvanger in en sleep de invoervelden met de muis op het door RSign gecreëerde web gebaseerde kopie van uw geüploade document. Om de overeenkomst te laten ondertekenen druk je op “Verzenden”. Dat is het!

Als je een document vaker wilt gebruiken dan kun je er een template (sjabloon) van maken. Ondertekenaars ontvangen een e-mail met een link om het document te bekijken en te ondertekenen. Het geleide ondertekeningsproces van RSign leidt hen door het hele document. Na voltooiing wordt een ondertekende en gewaarmerkte kopie van het document naar alle partijen gestuurd.

Envelop met inhoud

Met RSign maak je een digitale envelop met inhoud. De inhoud van deze envelop bestaat uit de te ondertekenen documenten en een begeleidende memo. In één envelop kun je meerdere documenten opnemen, zodat deze in één doorgang getekend worden. In de envelop staat ook aangegeven wie de documenten moet(en) ondertekenen.

Meerdere ondertekenaars

Met RSign kun je documenten door meerdere personen laten tekenen, indien gewenst in een vooraf bepaalde volgorde.

Delegeren en aanpassen

Een aangewezen ondertekenaar kan deze taak delegeren. Ook kun je als verzender een andere ondertekenaar aanwijzen, bijvoorbeeld om dat de oorspronkelijk aan-gewezen ondertekenaar niet (op tijd) beschikbaar is. 

Van een eenvoudige handtekening tot geavanceerde formulieren

Om documenten te laten ondertekenen plaats je één of meer velden op het document. Voor een normale ondertekening heb je voldoende aan velden voor naam, functie, handtekening en datum. Met behulp van de geavanceerde functies van RSign kun je ook complete formulieren digitaal laten invullen en – rechtsgeldig – laten ondertekenen.

Templates

Voor documenten die vaker verstuurd worden maak je een template. Net als bij een envelop bevat een template één of meer documenten en een begeleidende memo. Je geeft echter niet op wie er moet tekenen, maar wat de rol (of functie) is van de ondertekenaar(s). Je koppelt personen (eigenlijk e-mailadressen) aan een rol zodra je een template verstuurt. 

Start met RSign en maak uw eerste RSign opdracht